15.04.2013.

1. На располагању је транспортно средство чија је носивост М килограма (М <= 1000), као и 3 врста различитог терета којег има у неограниченим количинама. Ови терети су различитих тежина (t1, t2, t3) и различитих вредности (v1, v2, v3).
Потребно је одредити колика је највећа могућа укупна вредност терета који се може натоварити у транспортно средство а да се при томе не прекорачи дозвољена носивост.

2. Бацају се три коцкице за јамб. Написати све могуће комбинације тако да збир бројева које коцкице показују буде N (0<N<19).

3  Марко у својој касици има пуно металних новчића-кованица. У оптицају је ковани новац од 1, 2 и 5 динара. Кованица од 1 динара је тешка Х грама, новчић од два динара је тежак Ѕ грама и од 5 динара К грама. Пошто је ковани новац тежак, Марко размишља о комбинацији новчића која му је најлакша. Помозите Марку и израчунајте које новчиће да понесе како би купио себи тататуру и миш чије су цене Т и М динара.

07.04.2013.

1.Фигуре
Бранислав је извукао загонетку на папиру на којем је било исцртано по M новчића у N редова, а испод дат следећи текст: дату фигуру је могуће мењати уклањањем новчића, али тако штоtacke се са сваког ћошка уклони исти број новчића и то у првом кругу по 1, а затим по 2, па по 3 итд., и то искључиво како је приказано на слици, при чему није дозвољено мењати почетне димензије фигуре (ширина и висина морају остати M и N). Задатак који је имао Бранислав био је да одговори ког ће облика бити фигура, ако се новчићи уклањају према датом правилу све док је то могуће. Написати програм FIGURА који за дато M и N исписује колико темена има фигура коју Бранислав треба да наведе.
Улазни подаци. Прва линија стандардног улаза садржи цео број M, који представља број новчића у једном реду, а наредна цео брпј N, који представља број редова.
Излазни подаци. Једина линија стандардног излаза садржи један цео број који представља број темена фигуре која се добија уклањањем новчића све док је то могуће.
Пример:
Улаз 9 6   Излаз 8

2. Вода

Три пријатеља Петaр, Јанко и Марко су кренула на излет. Сваки од њих је понео по пуну флашу воде. Када су кренули назад решли су да смање терет који носе тако што ће преосталу воду пребацити тако да заузме што мање флаша. Свако од пријатеља је током излета пио воду само из своје флаше и нико није могао да попије више воде него што је запремина његове флаше.
Написати програм VODA који ће за унете запремине флаша и количине воде коју је свако од њих попио исписује у колико флаша ће стати преостала вода.
Улазни подаци:Стандардни улаз садржи садржи 6 линија. Прва линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља запремину флаше коју је понео Петар. Друга линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља запремину флаше коју је понео Јанко. Трећа линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља запремину флаше коју је понео Марко. Четврта линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља количину воде коју је попио Петар. Пета линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља количину воде коју је попио Јанко. Шеста линија стандардног улаза садржи реалан позитиван број који представља количину воде коју је попио Марко.
Излазни подаци:Једина линија стандардног излаза садржи један цео број који представља број флаша које  ће понети назад.
Пример.
Улаз:
1.2
0.7
1.5
0.6
0.5
0.7

Излаз:2

3. Воз

Огњен и Вук су путовали возом од Београда до Москве. Било им је јако досадно, па током пута разним играма ппкушавали да потроше време. Прва игра коју су играли била је истина – лаж, коју су играли тако што Огоен изнесе неку тврдњу, а Вук даје коментар да ли је то истина или лаж. Између осталог у игри су користили и следеће: Огњен је из кабине имао поглед на часпвник у ходнику воза, који је показивао само сате (од 0 до 23) и то тако што су непарни сати били исписани на црној, а парни на белој позадини. Кад год се мењап број исписан на часовнику, чуо се звучни сигнал, након којега је Огњен сваки пут погледао и рекао да ли је број исписан на црној или белој позадини. Када је напољу био мрак није видео боју, тако да се у том случају подразумевало да је црна позадина. Он је, такође, одлучио да сваки шести пут, почевши од поноћи слаже (дакле, први пут у једном дану ће слагати у поноћ, па у 6 часова ујутру итд.).
Ако се подразумева, да је мрак у периоду од 20.30 до 5.30, написати програм SAT који за задати сат исписује шта ће Огњен пријавити.
Улазни подаци: Стандардни улаз садржи само једну линију само једну линију са једним целим бројем S (од 0 до 23).
Излазни подаци: Једина линија стандардног садржи једну од две речи CRNA или BELA (великим словима).

Пример1:
Улаз: 0   Илаз: BELA

Пример2:
Улаз: 11   Излаз: CRNA

Задаци 22.3.2013

1.Урoш је решиo да пoмoгне деди у селу да направе зид oкo двoришта и пoзваo је два  другара да раде са њим. Зид има три дела једнаке ширине. Након читавог дана посла направили су зид код кога је први део био висок А редова цигала, други део је био висок B редова цигала, а трећи део C редова цигала. Проблем је што им  Урошев деда није на почетку рекао како тај зид треба да изгледа. Он је замислио да на том делу има једну од две варијанте зида: Наставите са читањем

20.02.2013.

1. Патуљак Срећко је направио два правоугаоника. Један правоугаоник има странице а1 и с1 а други а2 и с2. Написати програм који ће му помоћи и написати му да ли један правоугаоник може да стане унутар другог. Наставите са читањем

Задаци 4

1.Фибоначијев низ је математички низ примећен у многим физичким, хемијским и биолошким појавама. Име је добио по италијанском математичару Фибоначију. Представља низ бројева у коме збир претходна два броја у низу дају вредност наредног члана низа. Прва два члана су му 0 и 1. Наставите са читањем

Задаци 3

1.Баца се М  пута коцкица за јамб. Написати програм који ће нам дати одговор колико пута је бачен паран број на коцкици. (број на коцкици је од 1 до 6) Наставите са читањем