Дан 4

23. Унети број а и уколико је он већи од 5 а мањи од 10 наћи његов квадрат, у осталим ситуацијама наћи број који је за 10 већи од унетог. Наставите са читањем